ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.sararim.gr

  

ΣΑΡΑΡΙΜ   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ https://sararim.gr ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ- DPO Έκδοση 1 ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

O σύλλογος με την επωνυμία «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  «ΒΟΡΕΑΔΕΣ»   με έδρα την  Καλαμαριά Θεσσαλονίκης  οδός Παπανικόλα 3,  και τηλέφωνο επικοινωνίας 6989705405 (στο παρόν καλείται Χορευτικός Όμιλος Βορεάδες) συστάθηκε το 2004 και έχει μεταξύ άλλων τους παρακάτω σκοπούς: 1. Η διάσωση και διάδοση της μουσικοχορευτικής ελληνικής παράδοσης. 2. Η πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του. 3. Η επικοινωνία, η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια και η ανάπτυξη στενότερων δεσμών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών του.4. Η διατήρηση ηθών και εθίμων και γενικότερα η διατήρηση, διάδοση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας  Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών το Σωματείο οργανώνει το   Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Παιδιών  με επωνυμία ΣΑΡΑΡΙΜ(στο παρόν θα καλείται ΣΑΡΑΡΙΜ) από το έτος…… Ο χορευτικός όμιλος Βορεάδες διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα(αναφερόμενη στο υπόλοιπο κείμενο ως “Ιστοσελίδα”) www.sararim.gr


ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το έτος 2016 τον υπ’αριθ.2016/679 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  για τη προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων). (GDPR  στα αγγλικά).

Ο GDPR  είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα  στην Ελλάδα όπως και σε κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Όλοι πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να εναρμονιστούν  με τον Κανονισμό. Ήδη από τον Αύγουστο του 2019 ψηφίστηκε και ο Ν.Ν.4624/2019 περί μέτρων εφαρμογής του ΓΚΠΔ  καθώς και άλλων συναφών διατάξεων.

Ο Χορευτικός Όμιλος Βορεάδες  ο οποίος διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα www.sararim.gr με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων θέτει με σαφήνεια και διαφάνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία αυτών και λαμβάνει όλα τα  απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Διαβάστε προσεκτικά προκειμένου να ενημερωθείτε και να κατανοήσετε όλες τις πληροφορίες που σας  παρέχονται για τις επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα μας  www.sararim.gr, για τους σκοπούς και την νόμιμη βάση κάθε επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων, τα δικαιώματά σας και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Χορευτικός Όμιλος Βορεάδες αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των   επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας  και καθώς και των συμμετεχόντων χοροδιδασκάλων  ή  προέδρων των φορέων, των χορευτών στο  ΣΑΡΑΡΙΜ, των γονέων και κηδεμόνων των ανήλικων συμμετεχόντων χορευτών, των μελών της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους  όρους συμμετοχής,  των χορηγών του ΣΑΡΑΡΙΜ, των προμηθευτών, των εργαζόμενων και συνεργατών του Χορευτικού Ομίλου Βορεάδων, για την διοργάνωση του ΣΑΡΑΡΙΜ καθώς και  επίτευξη την άσκηση των  δραστηριοτήτων  μας.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες για τη συσκευή σας, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου, τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των clicks και τον τύπο της πλατφόρμας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση,

Για την  πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας www.sararim.gr καθώς και την εγγραφή σας  ή επικοινωνίας με τον Χορευτικό Όμιλο Βορεάδες, την δήλωση συμμετοχής σας ή παρακολούθησης του ΣΑΡΑΡΙΜ, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς  και την επεξεργασία των παρακάτω δεδομένων:

 • Δεδομένα που μας δίνετε για την εγγραφή σας στο Newsletter της Ιστοσελίδας μας για να λαμβάνετε  νέα μας για τις εκδηλώσεις μας : διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δεδομένα που μας δίνετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Ενδέχεται να δώσετε επιπλέον δεδομένα σχετικά με το θέμα της επικοινωνίας όπως για παράδειγμα επειδή ζητάτε  πληροφορίες για την συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις μας όπως το ΣΑΡΑΡΙΜ ή εγγραφή σας σε τμήματα εκμάθησης παραδοσιακού χορού.
 • Δεδομένα που μας δίνετε για την δήλωση συμμετοχής στο ΣΑΡΑΡΙΜ: Ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλέφωνου επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χοροδιδασκάλου ή προέδρου του σωματείου/φορέα που δηλώνει συμμετοχή στο Φεστιβάλ Σαραρίμ,
 • .Δεδομένα που μας δίνετε για τη εγγραφή παρακολούθησης του ΣΑΡΑΡΙΜ: Ονοματεπώνυμο,   διεύθυνση , περιοχή, πόλη, χώρα , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας.

 

Ο Χορευτικό Όμιλος Βορεάδες δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας δίνετε.

 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

 • .Για να εγγραφείτε στο newsletter της Ιστοσελίδας μας και να σας ενημερώνουμε για τα νέα μας,
 • Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο Φεστιβάλ ΣΑΡΑΡΙΜ
 • Για να εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε το ΣΑΡΑΡΙΜ
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας, όταν εσείς το επιθυμείτε ή όταν είναι απαραίτητο για να σας εξυπηρετήσουμε
 • Για να συμμετέχετε σε εκδηλώσεις μας όπως το ΣΑΡΑΡΙΜ
 • Για να βελτιώνουμε διαρκώς την ιστοσελίδα μας και να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης,
 • Για να διατηρούμε την ιστοσελίδα μας ασφαλή.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Η συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,
 • Η υποχρέωση σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.
 • Η συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση (φορολογική νομοθεσία, εργατική νομοθεσία, κ.α.)
 • Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.
 • Η εκπλήρωση για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας του όπως η διαχείριση οφειλών, αποτελεσματική διοίκηση, ομαλή συνεργασία με μέλη, συνεργάτες κ.α.
 • Η κάλυψη ζητημάτων ζωτικού ενδιαφέροντος (έντονα φυσικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, επιδημίες κ.λπ.).

 

ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

 • Στη εταιρεία Microsoft, για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email (outlook),
 • Σε συνεργαζόμενη επιχείρηση ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς το σχεδιασμό και την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας,
 • Σε παρόχους φιλοξενίας της Ιστοσελίδας
 • Σε άλλα φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς, δημόσιους φορείς, όταν υποχρεούμαστε από το νόμο.

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε διακομιστές (servers) του Χορευτικού Ομίλου Βορεάδων στην Ελλάδα και επομένως προστατεύονται απόλυτα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων σας.

 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης διαφέρει ανάλογα με τη χρήση:

 • Για τα δεδομένα που συλλέγουμε γενικά, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συμβουλευτείτε την Ενημέρωση σχετικά με τα Cookies ( link)
 • Για τα δεδομένα σας για την εγγραφή σας στοNewsletter, μέχρι να επιλέξετε να διαγραφείτε από αυτό
 • Για τα δεδομένα σας για την δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα μέχρι να επιλέξετε να διαγραφείτε από τον λογαριασμό.
 • Για την συμμετοχή σας στο ΣΑΡΑΡΙΜ και για την παρακολούθησή του για 5 έτη.
 • Όλα τα παραπάνω με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 ΤΕΧΝΙΚA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση  και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας. Ο χορευτικός όμιλος ΒΟΡΕΑΔΣ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και της χρήσης της Ιστοσελίδας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αλλά και τη συμμόρφωσή μας με τη Νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαϊκή).

 • Να αιτηθείτε την παροχή αντιγράφου των δεδομένων που έχουμε,
 • Να αιτηθείτε να διορθώσουμε συγκεκριμένο προσωπικό σας στοιχείο αν είναι λάθος ή άλλαξε,
 • Να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • Να αιτηθείτε να σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους,
 • Να αιτηθείτε να προβούμε στη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε μία άλλη εταιρεία ή φορέα με ένα λογικό μέσο,
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αν μας την έχετε δώσει (π.χ. για την εγγραφή σας στο newsletter).

 

ΠΩΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voreadesfolkdance@gmail.com

Είτε με έγγραφη επιστολή σας στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του Χορευτικού Ομίλου Βορεάδες, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οδός Ι. Παπανικόλα 3 τ.κ. 55132

Θα σας απαντήσουμε σε 30 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Εάν θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η καταγγελία υποβάλλεται στην Αρχή ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el)  με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, μπορείτε να υποβάλετε το αντίστοιχο έντυπο της καταγγελίας που θα βρείτε στην διαδικτυακή πύλη  της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el)  με τους αναφερόμενους  σε αυτήν τρόπους. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι τρόποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ εξαίρεση, ως επικουρική λύση υποβολής καταγγελίας στην Αρχή.

 Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας με τους εξής τρόπους:

Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: complaints@dpa.gr.

Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.

Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος). Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Η επιχείρηση δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπo μας (http://www.sararim.gr). Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις. 

Το παρόν κείμενο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης και απαγορεύεται σε τρίτους η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω του διαδικτύου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ολόκληρου ή μέρος αυτού.

Εγγραφείτε στις Ενημερώσεις